نتایج لاتاری ویزا آمریکا , آموزش چک کردن نتایج لاتاری ویزا